Welkom

       

Manege & Ruiterbond kampioenschap


Hoera , er zijn weer manege kampioenschappen.

Iedereen die rijdt en kan ook los rijden, en meedoen met de dressuur wedstrijden

mogen mee / door naar de kampioenschappen ! 

Allen maneges die lid zijn van de Manege & Ruiterbond mogen daar aan deelnemen. 26-05-2024  Halve Finale Simonshaven

 10 leerlingen van Manege Hoeve Versteeg gaan door naar de halve finale !

  

22-09-2024 Finale Manege Mansour te Arnhem Hieronder uitleg van de Manege Bond zelf : 

Manegeruiter Kampioenschap

 
Op al onze bedrijven worden vaak of minder vaak D-proevendagen georganiseerd.

 
Het Manegeruiter Kampioenschap is een reeks van wedstrijden waarin 'de beste
manegeruiter' in zijn/haar categorie de titel zal winnen.

 
 De uitgekozen ruiters mogen GEEN KNHS
startpas in bezit hebben.

 Dit om te zorgen dat het een wedstrijd voor de manegeruiter blijft.


Per deelnemend bedrijf worden er tot 10 ruiters uitgezonden naar de halve finale bij één van
de gastmaneges. 


Er zijn 5 categorieën voor de ruiters
Cat. 1 Onder de 18 jaar D1 t/m D3 (zonder galop)
Cat. 2 Onder de 18 jaar D4 t/m D7
Cat. 3 Onder de 18 jaar D8 t/m D11
Cat. 4 Onder de 18 jaar D12 t/m D20
Cat. 5 Volwassenen (18+) D1 t/m D20


Per Categorie mogen er 2 ruiters mee dus in totaal brengt dat voor elke manege 10 ruiters.
Er mag niet in één categorie één deelnemer zijn en in een andere categorie drie. Maximaal
twee per categorie dus! En totaal dus in 5 categorieën 10.


Er zijn 5 plaatsen waar een halve finale gereden kan worden, verdeeld in drie regio’s zodat
het allemaal een beetje bereikbaar is. Het secretariaat van de gastmanege zorgt voor
voldoende deelnemersnummers en veiligheidsspelden.Alle uitgezonden leerlingen starten twee keer in de halve finale en in de finale. 

Zo wordt voorkomen dat een wat lastiger paard oorzaak is dat er iets mislukt. 


De deelnemers rijden bij een van de vijf gastmaneges twee keer een proef op twee
verschillende paarden. Hierna gaat 1 op de 6 ruiters per categorie door naar de finale. (dit
kan nog bijgesteld als er heel veel of heel weinig deelname is).


 De deelnemers rijden op paarden en pony's van de gastmanege.


De deelnemers dienen de hele dag aanwezig te zijn.


De gastmanege mag zijn eigen deelnemers niet op zijn eigen bedrijf laten starten. 

Dit om alle ruiters gelijke kansen te geven en alle ruiters zullen dan op een paard rijden waar zij nog niet eerder opgereden hebben. 

Wanneer de deelnemers gekozen zijn die mee mogen doen aan
het kampioenschap en de locatie gekozen is waar zij zullen gaan rijden, zijn er gegevens van
hen nodig. Gebruik hiervoor het bijgesloten formulier. Dit formulier wordt, volledig ingevuld,
naar info@manegeruiterbond.nl verstuurd. Het gaat dan om: huidige D-proef waarin
gereden wordt, lengte, gewicht en leeftijd. Dit zodat de gastmanege een correcte indeling
kan maken.


De deelnemers starten met 4 personen tegelijk in de baan en zullen een proef van ongeveer
10 minuten rijden.

 Voorafgaande aan de proef zullen ze ook 10 minuten mogen
losrijden. 

Hierbij mag een instructeur van de ruiter aanwezig zijn. De gastmanege beslist
door middel van een aanwezige instructeur, richting en tempo tijdens het losrijden.

 
De proeven mogen gereden worden in wedstrijdtenue maar ook in verenigingsshirt met
witte rijbroek.

 Handschoenen zijn wit. De protocollen van de diverse categorieën zijn ook
bijgesloten.

 Deze proeven zullen bij het kampioenschap worden voorgelezen door
medewerkers van de gastmanege.

 
De proeven worden als volgt beoordeeld:
Tempo stap, tempo draf, tempo galop (niet bij proeven zonder galop), uitvoering figuren,
beenhouding, beenhulpen, handhouding, teugelhulpen, lichaamshouding en zit, algemene
indruk.


We zijn te gast bij een collega. Neem geen lunchpakketten mee maar koop iets in de
kantine!