Welkom

       

Theorie ExamensBij de D-proeven horen theorie examens die tijdens de wedstrijddagen worden afgenomen.
Het is wel belangrijk om de aangegeven hoofdstukken te bestuderen voor de aangegeven theorie examen.Aan D2, D4, D6, D8 en D10 zijn theorie examens verbonden. 

Hieronder de bladen die je moet kennen voor deze examens. 


Er wordt verwacht dat je de rijbaanfiguren kent die in bijbehorende proeven voorkomen.
 deze pagina van de Manege & Ruiterbond vind je alle theorie.

Leren voor theorie D2
Beweging van het paard
Groeten
Houding van de ruiter
Omgaan met een paard
Opstappen
Rijbaan met hoefslag


Leren voor theorie D4
Borstelen van een paard
Galop rechtsom en linksom
Hoofdstel en hoofdstel omdoen
Omgaan met een paard
Zadel en opzadelen


Leren voor theorie D6
Buitenrijden
Exterieur


Leren voor theorie D8
Doorzitten
Hals strekken en teugels weer op maat nemen
Overgangen en tempowisselingen
Tussen en op de letter rijden


Leren voor theorie D10

Beweging van het paard
Constante verbinding en aanleuning
Galop rechtsom en linksom
Houding van de ruiter
Hulpen
Ophoudingen

Het gene wat je moet leren staat dus op de Manege & Ruiterbond site ! 

===================================================

Hoeveel promotie punten moet je behalen om over te morgen naar het volgend niveau ? 

Manege & Ruiter Bond Dressuurproeven
Niveaus:
Er zijn 5 niveaus. Binnen elk niveau zijn er 4 verschillende proeven die een aantal keren gereden
dienen te worden. Minimaal wordt er 9 keer gereden binnen een niveau. Voor iedere keer rijden kan
maximaal 1 punt worden behaald.
Binnen een niveau wordt minimaal 9 keer een proef afgesloten met 1 punt om door te kunnen naar  het volgende niveau.Totaal aantal
benodigde punten

Niveau 1   Minimaal aantal keer rijden

D1                   2                    
D2                   2                             Theorie
D3                   2                                        
D4                   3                             Theorie


Niveau 2         Minimaal aantal keer rijden


D5                            2                       
D6                            2                Theorie
D7                            2                    
D8                            3                 Theorie


D9                  2

D10                2

D11                2

D12                3


D13                2

D14                2

D15                2

D16                3


D17                  2

D18                  2

D19                  2

D20                  3


Totaal gereden
proeven (minimaal) 9
Totaal behaalde

 
punten 9
Zo verder tot niveau 5 D20, na niveau 3 D10 stopt de theorie.
Proeven
Iedere proef bestaat uit 4 delen. Te weten het opbouwdeel, het oefeningendeel, het afbouwdeel en
het algemene deel. De weegfactor voor het laatste (belangrijke) deel is 1,5.

De proef bestaat uit 29 onderdelen. De opbouw bestaat uit een aantal onderdelen, de oefeningen bestaan uit een aantal onderdelen, de afbouw bestaat uit een aantal onderdelen en het algemene deel bestaat uit een aantal onderdelen. 

Het precieze aantal hangt van het niveau af. Hoe hoger het niveau hoe korter de
onderdelen elkaar opvolgen waarbij sommige onderdelen zijn samengevoegd tot één onderdeel. Per onderdeel wordt een waardering tussen 1 en 10 gegeven. 

Het maximaal aantal te behalen punten is 315.

 Bij 189 punten of meer wordt een punt voor die betreffende proef verdiend.