Manege Planning


 * LET OP! 

24 uur van te voren je les afzeggen/ verzetten. Anders wordt de les doorberekend.

Kwartaalkaart ? Haal je les in , IN het lopend kwartaal ! 

Een kwartaalabonnement dient minimaal 30 dagen voor aanvang van het nieuwe kwartaal schriftelijk / mail opgezegd te worden. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Onder deze pagina's vind je de planning van deze en volgende week.

Planning deze week

Planning volgende week

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

De afkortingen:

"kw"  betekent Kwartaalkaart 

"ih" betekent Inhalen

" * " betekent dat er contant betaald word

.... betekent plekje vrij in groepsles, stuur een mailtje als je nog een les moet inhalen.

Het wil niet altijd zeggen dat je er bij kan. Ik Probeer elke dag de site bij te houden. Maar in praktijk lukt het niet altijd. Dat het plekje dan toch bezet kan zijn.

Ook kan het zo, dat het nivo te veel verschilt aan jouw nivo.